Kent Yazilim Belsoft Belediye Otomasyon Sistemi
 
  Bilgi Bankasi
  Elektronik Belge Yönetim Sistemi
 

Belgelerin dijital ortamda saklanıp, istendiğinde erişilebilir olmasını sağlayan yazılım sistemidir.

Tarayıcı ile taranan belgeler bilgisayar ortamına alınır. Belgenin kimlik bilgileri girilerek veritabanına kaydı sağlanır.

Tüm dijital belgeler, veritabanına kaydedilmekte, veritabanından tekrar çağrılabilmektedir.

Bir işlem için birden fazla evrak/belge eklenebilir. İşlem numarası verilerek çağrılan kayda ait tüm belgeler, bilgisayar ekranında izlenebilir.